กล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

Uncategorized , , 0 Comments

กล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หมายถึง โรคหัวใจที่เกิดจาก การตีบและแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโคโรนารี่ ทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงหรือชะงักไปเมื่อหัวใจต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น  กล้ามเนื้อหัวใจ เช่น การออกแรงมาก ๆ การมีอารมณ์โกรธ เครียด จะทำให้เจ็บหน้าอกเป็นครั้งคราว โดยที่ยังไม่มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้น เรียกอาการดังกล่าวว่า ” โรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ” หรือแองจินา แต่ถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง ช็อกและหัวใจวายร่วมด้วยเราเรียกว่า ” โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย” โรคนี้พบมากในผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคนที่อยู่ดีกินดี อาชีพนั่งโต๊ะ คนในเมืองมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนยากจนที่ใช้แรงงานและชาวชนบทกล้ามเนื้อหัวใจ.

กล้ามเนื้อหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค

เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ เนื่องมาจากผนังหลอดเลือดแข็งมีไขมันเกาะ และความเสื่อมของร่างกายตามวัยนอกจากนี้ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเร็วขึ้นเพราะจากมีไขมันในเลือดสูง ความอ้วน สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กรรมพันธุ์ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง เมื่อตรวจร่างกายถ้าพบโรคเหล่านี้ ให้รีบรักษา กล้ามเนื้อหัวใจ
อาการ

ในรายที่เป็นแองจินา จะมีอาการจุกแน่นหน้าอกและร้าวมาที่ไหล่ซ้าย ด้านในของแขนซ้านอาจร้าวมาที่คอ ขากรรไกร หลัง หรือแขวนขา หรือจุกแน่นใต้ลิ้นปี่คล้ายอาหารไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ
ในรายที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย จะมีอาการเหมือนแองจินาแต่รุนแรงมากกว่า อ่อนเพลีย ใจสั่น หน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หอบเหนื่อย หัวใจวายหรือเกิดภาวะช็อก เป็นลม หมดสติ หรือเสียชีวิตในทันทีทันใด
การป้องกันที่เราทำได้

หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพบว่าทำให้ป้องกันโรคหัวใจได้ ทำให้หลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้น และยังทำให้การติดต่อระหว่างหลอดเลือดดีขึ้น
ระวังอย่าให้อ้วน ลดการกินอาหารที่มีไขมันสูง เพราะอาหารไขมันประกอบด้วยโคเลสเตอ รอลและไตรกลีเซอรไรด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดตีบตัน
ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างวิตกกังวลหรือทำให้เกิดความเครียดบ่อย ๆ
งดบุหรี่และไม่ดื่มสุรามากเกินไป อัตราการเกิดโรคหัวใจพบในคนสูบบุหรี่มากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 3-4 เท่า
พักผ่อนให้เพียงพอ
เมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป ควรวัดความดันโลหิตทุกปี โรคความดันโลหิตสามารถทำให้หลอดเลือดแดงตีบและตัน
ควรมีการตรวจเช็คระดับไขมันในเลือด ปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม/เลือด 100 ซีซี ถ้าผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำควบคุมอาหารหรืออาจต้องใช้ยากล้ามเนื้อหัวใจ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *