ความดันโลหิตสูง การป้องกัน แม้โรคความดันโลหิตสูงยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

Uncategorized , , 0 Comments

ความดันโลหิตสูง การป้องกัน แม้โรคความดันโลหิตสูงยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ความดันโลหิตสูง แต่ถ้าป้องกันความดันโลหิตสูงอาจทำได้โดยการปฏิบัติดังนี้ ความดันโลหิตสูง.

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง
1. งดเว้นการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ
3. ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางด้านอารมณ์และความวิตกกังวลต่าง ๆ
4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้เป็นปกติ ระวังอย่าให้อ้วนเกินไป โดยการประเมินน้ำหนักตัวว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หรือไม่
5. ควรรับการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นครั้งคราวโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง

สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรปฏิบัติดังนี้ ความดันโลหิตสูง
1. พบแพทย์เพื่อตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ
2. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารให้จำกัดเกลือโซเดียม
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไข่แดง เป็นต้น ลดปริมาณกะทิ น้ำมันมะพร้าว และไขมันจากสัตว์
ใช้น้ำมันพืชในการปรุงอาหารความดันโลหิตสูง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *