ฉีดวิตามินผิว วิธีการฉีด สำหรับวิธีการฉีดกลูต้าไธโอน มี 2

Uncategorized , , 0 Comments

ฉีดวิตามินผิว วิธีการฉีด สำหรับวิธีการฉีดกลูต้าไธโอน มี 2 วิธีด้วยกัน คือ เข้าทางหลอดเลือดดำ และ เข้าทางกล้ามเนื้อสะโพก ฉีดวิตามินผิว.

health.haijai.com
ฉีดวิตามินผิว โดยทั้ง 2 วิธี จัดเป็นวิธีที่ได้ผลเช่นกัน แต่ค่อนข้างอันตราย การฉีดควรให้แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ฉีดให้ อย่างไรก็ตาม การฉีดโดยแพทย์นั้น อาจพบว่าแพทย์ปฎิเสธที่จะรับฉีด รวมทั้งบางแห่ง
จะต้องเป็นยาของคลีนิกเองซึ่งจะมีราคาแพงกว่าถึง 2 เท่า
ทำให้ผู้ที่ต้องการฉีดผิวมีปัญหาในการฉีด และสถานที่ฉีดอย่างมาก ประกอบกับการฉีดต่อครั้งมีราคาแพง
เราจึงได้ไปขอให้ผู้เชี่ยวชาญสอนวิธีการฉีดด้วยตนเอง ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้แล้ว พบว่าไม่ได้ยากเย็นแต่อย่างไร
(การฉีดต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด, ปริมาณยาที่รับ และอาการแพ้) ก่อนฉีดผิวควรทดสอบยา
ที่นำมาฉีดก่อนว่ามีอาการแพ้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 1 :ฉีดวิตามินผิว

การทำ Skin Test ปกติทางการแพทย์ มีวิธีทำ 3 แบบ คือ
1. Scratch test ทำกับผิวหนังชั้นตื้นๆ ที่ทำให้เกิดรอยถลอก ไม่ถึงชั้น dermis เป็นวิธีที่มี
nonspecific reaction มาก เนื่องจากมี trauma ต่อผิวหนังมาก ทำให้เกิด false positive สูง
ตัวยาที่ใช้ทดสอบที่เข้าสู่ผิวหนังมีปริมาณไม่แน่นอน
2. Prick test ทำกับผิวหนังชั้น epidermis ควรทดสอบด้วยวิธี prick test ก่อนที่จะทดสอบด้วยวิธีอื่น
เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมีความปลอดภัยโอกาสเกิด systemic reaction น้อยกว่าการทำ
intradermal test ทำได้ง่ายและสะดวก ใช้เวลาน้อย มีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกมากกว่า
วิธีแบบ intradermal
3. Intradermal skin test เป็นการทำกับผิวหนังชั้น dermis ขนาดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่ใช้ทดสอบ มากกว่าปริมาณที่ฉีดเข้าไป เป็นวิธีที่ค่อนข้าง sensitive
ข้อเสียของวิธีนี้คือ อาจเกิด systemic reaction ได้ เช่น hypotension, angioedema,
airway obstruction ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉีดสารที่ใช้ทดสอบความเข้มข้นสูงเกินไป
หรือปริมาณมากเกินควร แต่ปฏิกิริยาดังกล่าวพบได้ไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่ปฏิกิริยาเหล่านี้
จะเกิดภายใน 30 นาทีหลังการฉีด วิธีนี้มี false positive สูง

*** การทำ skin test ให้เริ่มจากการทำ epidermal หรือ prick test ก่อน
ถ้าได้ผลลบจึงใช้วิธี Intradermal injection ฉีดที่ท้องแขนต่อ

Scratch testฉีดวิตามินผิว
ใช้เข็มเบอร์ 20 (20-gauge needle) ขีดข่วน (scratch) ผิวหนังบริเวณท้องแขนด้านใน
(inner volar surface of the forearm) โดยไม่ให้เกิดเลือดออก เป็นบริเวณประมาณ 3-5 มม.
**** ถ้ามีเลือดออกให้เปลี่ยนตำแหน่ง และควรใช้แรงกดให้น้อยลง
จากนั้น ให้หยดสารละลายที่ใช้ทดสอบลงไปเล็กน้อย และเกลี่ยเบาๆ

ผลบวก (Positive reaction)
– ถ้าให้ผลบวกจะเกิดผื่น (pale wheal; usually with pseudopods) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15 มม.
หรือใหญ่กว่า ภายใน 15 นาที [บางรายงานแนะนำให้สังเกตผลบวกจากการปรากฏผื่น (wheal)
อย่างน้อย 2×2 มม. ร่วมกับผิวหนังร้อนแดง]
– เมื่อเกิดผลบวกหรือผ่านไป 15 นาที ให้รีบเช็ดน้ำยาที่ทดสอบออกจากบริเวณที่ scratch

ผลลบ (Negative reaction)
– ไม่เกิดผื่น (wheal), ไม่มีอาการร้อนแดง, คันหรือเกิดผื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มม.
ร่วมกับอาการร้อนแดง, คันเล็กน้อยหรือไม่ปรากฏอาการเลย
– ถ้าให้ผลลบ ให้ทำ intradermal test ต่อ

Prick test
1. หยดสารที่ต้องการทดสอบ 1 หยด บนท้องแขน
2. หยด negative control ปริมาตรเท่ากับสารที่ต้องการทดสอบให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ซม.
3. ใช้เข็มสะกิดผิวหนังเบาๆ ผ่านทางหยดของสาร โดยให้เข็มทำมุม 45 องศา
การสะกิดผ่านผิวหนังให้อยู่ในชั้น epidermis เท่านั้น
4. เช็ดหยดน้ำยาของสารที่ต้องการทดสอบทันที มีการรายงานว่าการเช็ดออกทันทีให้ผลไม่แตกต่าง
จากการทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง
**** การสะกิดผิวหนังต้องไม่มีเลือดออก ถ้ามีเลือดออกให้เปลี่ยนตำแหน่ง และควรใช้แรงสะกิดให้น้อยลง

ผลบวก (Positive reaction)
– เกิดผื่น (wheal) ขนาด 2×2 มม. และผิวหนังบริเวณนั้นแดง (erythema)

ผลลบ (Negative reaction)
– ไม่เกิดผื่น (wheal) หรือเกิดผื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มม. ร่วมกับอาการร้อนแดง
หรือเกิดผื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มม. ร่วมกับคัน
– ถ้าให้ผลลบ ให้ทำ intradermal test ต่อ

Intradermal skin test
1. ใช้ Insulin หรือ Tuberculin syringe กับเข็มขนาด 3/8 – 5/8 นิ้ว เบอร์ 26-30 gauge needle)
ควรเป็นเข็มที่ติดอยู่กับ syringe เพื่อป้องกันการ leak ของสารที่ใช้ทดสอบที่บริเวณรอยต่อระหว่างเข็มกับ
syringe ฉีดสารที่ต้องการทดสอบปริมาตร 0.01 – 0.02 ml เช่น Penicillin G ความเข้มข้น 10,000 u/ml
เข้าใต้ผิวหนังจนเกิดตุ่มขนาดเล็ก (small bleb)
2. ฉีด negative control ปริมาตรเท่ากับสารที่ต้องการทดสอบให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 นิ้ว (ห่างกัน 5 ซม.)
**** ก่อนฉีดควรไล่ฟองอากาศออกให้หมด เนื่องจากอาจทำให้การแปลผลผิดพลาดได้
**** ระวังอย่าฉีดลึกจนเกินไป ถ้าไม่เกิดเป็น bleb ขึ้น ให้ฉีดซ้ำที่ตำแหน่งใหม่ เพราะอาจทำให้เกิด false negative ได้

ผลบวก (Positive reaction)
– เกิดผื่น (wheal) ขนาด 6×6 มม. ร่วมกับผิวหนังร้อนแดง (erythema) และเกิดผื่นขนาดใหญ่กว่า negative control
อย่างน้อย 3-5 มม. (มักมีอาการคันและตุ่มบนผิวหนังมีขนาดใหญ่ขึ้นชัดเจน)

ผลลบ (Negative reaction)
– ตุ่มมีขนาดเท่าเดิมหรือมีผลเหมือน negative control

ความเข้าใจและสิ่งที่พึงระวังในการทำ skin test
1. การทำ skin test จะทำเฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยว่าแพ้ยาแบบ immediate คือ ระยะเวลาที่เกิดอาการอย่างรวดเร็ว
น้อยกว่า 1 ชั่วโมงภายหลังการได้รับยาและอาการแสดงทางคลินิก เช่น anaphylaxis, hypotension,
laryngeal edema, wheezing, urticaria หรือ angioedema
2. ไม่ทำ skin test กับการแพ้ยาแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก immediate เนื่องจากไม่สามารถทำนายการแพ้ได้
3. การทำ skin test ไม่สามารถทำนายผลการแพ้ยาแบบ hemolytic anemia, Stevens-Johnson syndrome (SJS),
Toxic epidermal necrolysis (TEN), Erythema multiforme (EM)
4. การทำ skin test ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนื่องจากอาจเกิด anaphylaxis ได้
5. ในระหว่างที่ทำ skin test ควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเตรียมพร้อมก่อนทำเสมอ
6. intradermal test ควรทำเมื่อ scratch test หรือ prick test ได้ผลลบหรือผลบวกไม่ชัดเจน
7. ไม่ควรทำในขณะที่ผู้ป่วยมี allergic symptom เช่น หอบ มีผื่นเดิมที่ยังไม่หาย

อ่านมายืดยาว แต่เราจะใช้วิธีการทดสอบง่ายๆ นำยาที่จะใช้ ฉีดเข้าไปที่ใต้ผิวหนังท้องแขน ขนาดยา 0.2 – 0.5ml
แล้วทิ้งไว้ 1 วัน เพื่อรอดูอาการ ทำแบบนี้ไปซัก 1 สัปดาห์ ก็จะทราบผลว่าแพ้หรือไม่ หากมีผลทำให้เกิดผื่นแพ้
แดง คัน ปวดแสบปวดร้อน ก็หมายถึงว่า แพ้ และเช่นกันหากไม่เกิดผลอะไรก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 : การเตรียมยาฉีดวิตามินผิว
– นำไซริงค์ขนาด 10ml (20ml ระวังช็อคตาย) กับเข็มดูดยาเบอร์ 18 มาฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ จากนั้นให้ดูดยา
โดยให้ดูดยาจากตัวกลูต้าก่อน แล้วค่อยดูดยาจากวิตามินซีคอลลาเจนลงไป
– กรณีเป็นกลูต้าไธโอนแบบผง Tationil ให้ใช้เข็มดูดน้ำกลั่นขึ้นมาไว้ในไซริงค์ก่อน แล้วค่อยฉีดจากไซริงค์
ลงไปในขวดที่บรรจุผง Tationil รอจนมันละลาย ห้ามเขย่า เพราะกลูต้า หรือวิตามินซีจะสูญเสียเมื่อทำปฎิกริยากับออกซิเจน
จากนั้นให้ดูดยากลับขึ้นมาในไซริงค์
– กรณีมีการผสมวิตามินซีคอลลาเจนลงไป ให้ดูดยาจากวิตามินซีลงไปหากลูต้าไธโอนเพื่อให้มันผสมกันก่อนที่จะดูด
กลับมาไว้ที่ตัวไซริงค์ (จะเห็นว่ายากลูต้าจะมีพื้นที่เหลือไว้ให้ผสมอยู่แล้ว บางคนเข้าไจไปว่าของปลอมให้ไม่เต็มขวด)
– ควรเอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือล้างฝาขวดกลูต้าก่อนที่จะเอาเข็มเข้าไปดูดยานะคะ
– จากนั้นเอาเข็มเบอร์ 18 ออก และให้เสียบเข็ม Scalp Vein (เข็มปีกผีเสื้อเบอร์ 27) ลงไป
(เบอร์นี้เจ็บน้อยสุด จะใช้เบอร์ 24 ก็ได้) กรณีนี้ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดที่แขน
– กรณีฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อสะโพก ให้ใช้ไซริงค์แบบ 5ml และเข็มฉีดเบอร์ 27 หรือเบอร์ 24 (แนะนำเบอร์ 27)

ขั้นตอนที่ 3 : การฉีดยา
การฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ (Intraveneous Injection)
จุดประสงค์ : เป็นการให้ยาที่ต้องการให้ออกฤทธิ์เร็วหรือต้องการรักษาระดับของยาในกระแสเลือดให้สม่ำเสมอ
ยาที่ให้ต้องมีลักษณะเป็นน้ำใส และไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน

วิธีการฉีด
1. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ (อย่าลืมสวมถุงมือยาง) จากนั้นเช็ดในบริเวณข้อพับตรงแขนที่จะฉีด เหนือข้อพับแขน
2. ใช้สายรัดต้นแขนรัดบริเวณเหนือข้อพับต้นแขนเล็กน้อยซัก 1 นิ้วจนเห็นเส้นเลือดโผล่ขึ้นมาบริเวณใกล้ข้อพับแขน
***การเลือกตำแหน่ง ขึ้นกับอายุและความเร่งด่วน ตำแหน่งที่ใช้ได้ คือ มือ แขน เท้า ขา
ข้อพับแขน external jugular ควรเลือกตำแหน่งที่อยู่ส่วนปลายก่อน และ external jugular vein
ควรเลือกเป็นอันดับสุดท้าย
3. ใช้ปลายเข็มปีกผีเสื้อเบอร์ 27 แทงลงไปที่เส้นเลือกที่นูนขึ้นมา เอียงเข็ม 55 – 65 องศา (อย่าเลือกเส้นเลือดใหญ่
ที่มีสีเขียว หรือฟ้าอมเขียว โดยสังเกตจากเส้นเลือดนี้แม้ไม่รัดก็จะปรากฎให้เห็นเป็นเส้นอยู่แล้ว
ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแทงไม่เข้า และเป็นจ้ำเลือดได้) ข้อสังเกตุว่า กรณีแทงเข้าไปตรงหลอดเลือดจะมีเลือดไหล
เข้าไปในสายของเข็มปีกผีเสื้อ ถ้าไม่มีเลือดไหลเข้าไป แสดงว่าแทงโดนเนื้อ ต้องถอดออกมาแทงลงไปใหม่ให้ถูกจุด
เมื่อถูกจุดเลือดจะต้องไหลเข้าไปในสาย เมื่อเลือดไหลไปในสายให้หยุดอย่าแทงต่อไป จากนั้นให้ใช้
สำลีชุบแอลกอฮอล์ปิดบริเวณจุดที่ฉีด และใช้เทปกาวติดแผลปิดลงไปเบาๆ
4. ใช้มืออีกข้าง ค่อยๆ กดไซริงค์อย่างช้าๆ จนกว่าจะหมด และใช้เวลา 1-2 นาที ต่อ 1ml จนหมด
(ก่อนกดยาให้ถอดสายรัดแขนออกก่อน ห้ามฉีดตอนสายรัดแขนยังรัดอยู่)
5. เมื่อฉีดจนยาหมดหลอดให้ค่อยๆ ดึงเข็มออกมาตรงๆ จากนั้นใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด
และปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยา เป็นอันเสร็จพิธี ฉีดวิตามินผิว.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *