ปวดบ่า อาการปวดร้าวไปที่หัวไหล่ที่เกิดจากอาการปวดต้นคอ

Uncategorized , , 0 Comments

ปวดบ่า อาการปวดร้าวไปที่หัวไหล่ที่เกิดจากอาการปวดต้นคอ หรือสะบักโรคของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ฯลฯ ปวดบ่า.

ปวดบ่า

ปวดบ่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่
1. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬาทำให้เกิด กล้ามเนื้อฉีกขาด เส้นเอ็นขาด กระดูกหัก หรือ ข้อเคลื่อนปวดบ่า

2. ใช้ข้อไหล่อย่างไม่เหมาะสม ผิดวิธี และใช้งานที่หนักเกินไป ทำให้เกิดจากการกระทบกระแทกหรือเสียดสีของเอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ จนการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ หรือ กล้ามเนื้อฉีกขาด

3. การเสื่อมตามธรรมชาติของกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น เพราะข้อไหล่ถูกใช้งานมานาน เส้นเอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่เกิดการเสื่อมและฉีกขาดได้ง่าย อาจส่งผลทำให้ข้อไหล่ยึดติดแข็งตามมา จะพบในผู้สูงอายุปวดบ่า

4. โรคข้ออักเสบ ที่มีข้อไหล่อักเสบร่วมด้วยได้ เช่น โรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ แคลเซียมเกาะเส้นเอ็น เป็นต้น

5. อาการปวดไหล่ ซึ่งเป็นผลของอาการปวดร้าวมาจากที่อื่น หรือ การอักเสบบริเวณใกล้เคียง เช่น กระดูกคอเสื่อม กล้ามเนื้อหลังอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ โรคของหัวใจ โรคตับ มะเร็ง เป็นต้นปวดบ่า.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *