โรคหลอดเลือด สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

Uncategorized , , 0 Comments

โรคหลอดเลือด สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง คนทั่วไปอาจใช้คำว่า อัมพฤกษ์ , อัมพาต สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดแดง เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว มีพลาก ( Plaque) เกาะที่ผนังหลอดเลือด จนกระทั่งนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดตีบ เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ โดย 80% เป็นชนิดหลอดเลือดตีบ , อุดตัน (Cerebral Infarction) อีก 20% เป็นชนิดหลอดเลือดสมองแตก ( Cerebral Hemorrhage ) โรคหลอดเลือด.

โรคหลอดเลือด

โรคหลอดเลือด อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
มักเกิดขึ้นฉับพลัน เป็นทันที 5 อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองที่ควรทราบ ได้แก่
1. มีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยวหรือชา ครึ่งซีก เป็นทันทีทันใด
2. พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจภาษา พูดอ้อแอ้ไม่ชัด เป็นทันทีทันใด
3. ตาข้างใด ข้างหนึ่ง มองไม่เห็น หรือมองเห็นครึ่งซีกของลานสายตา หรือเห็นภาพซ้อนเป็นทันทีทันใด
4. เวียนศีรษะ บ้านหมุน โคลงเคลง เดินเซ คล้ายคนเมาเหล้า เป็นทันทีทันใด
5. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และไม่เคยเป็นมาก่อน ร่วมกับอาเจียนหรือหมดสติ เป็นทันทีทันใด

ในบางราย อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายเองเป็นปกติ เช่น อาจมีอาการอ่อนแรงอยู่ 30 นาทีแล้วดีขึ้นปกติ ทำให้นิ่งนอนใจ ไม่พบแพทย์ เนื่องจากไม่ทราบว่า นี่คืออาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มที่เป็นชั่วคราวแล้วดีขึ้นนี้ ทางการแพทย์เรียกว่า “TIA” ย่อมาจาก Transient ischemic attack คือสภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว มีการศึกษาพบว่า 1 ใน 9 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันถาวร ( Stroke ) ใน 90 วัน และครึ่งหนึ่งที่เกิด Stroke นี้จะเกิดใน 2 วันแรก หลังมีอาการเตือน ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาให้ยาป้องกันการเกิดโรค

การวินิจฉัย
แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดทางระบบประสาท และระบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ได้แก่ โรคหลอดเลือด
1.การตรวจเม็ดเลือด ในบางรายอาจมีภาวะเลือดหนืด ความเข้มข้นเลือดสูง ก่อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก มักพบในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัด หรือเป็นโรคเลือดบางชนิด
2.การตรวจระดับน้ำตาล เพื่อช่วยวินิจฉัย โรคเบาหวาน หรือในรายที่เป็นเบาหวาน และใช้ยาลดน้ำตาล อาจเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองได้
3.การตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะไขมันในเลือดสูง และให้การรักษาร่วมด้วย
4.การตรวจการแข็งตัวของเลือด ( Coagulogram ) อาจพิจารณาตรวจในบางราย ช่วยให้ทราบภาวะการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคได้
5.การตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด ( Electrolyte ) ช่วยแยกภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ เช่น เกลือแร่ต่ำ อาจทำให้มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง
6.การตรวจเลือดเพื่อดูระบบการทำงานอื่นร่วมด้วย เช่น การทำงานของไต หรือ เอนไซม์ ของตับ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ยา
7.การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่
7.1) เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ข้อดีคือ สามารถทำได้รวดเร็ว เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (64 Slice CT Scan) สามารถตัดภาพเอ็กซเรย์สมองได้ละเอียดกว่ารุ่นเก่าๆที่เคยใช้กันมา สามารถทำได้รวดเร็ว มีประโยชน์ในการแยกโรคให้ชัดเจน ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก อีกทั้งยังช่วยแยกภาวะก้อนเนื้องอกในสมอง ฝีในสมอง ที่อาจมาด้วยอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองได้
7.2) เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) ช่วยให้เห็นความผิดปกติของเนื้อสมอง ที่ได้รับความเสียหายจากการขาดเลือด ให้รายละเอียดความแม่นยำ ประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคได้ดีกว่าการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งในบางรายที่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เร่งด่วน หรือความผิดปกติในเนื้อสมองมีขนาดเล็ก อาจไม่เห็นสิ่งผิดปกติในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้
MRA ( Magnetic Resonance Angiography) ช่วยให้เห็นความผิดปกติ ของหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่หลอดเลือดที่คอขึ้นไปถึงหลอดเลือดในสมองอย่างละเอียด มักนิยมทำควบคู่กับ MRI เป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูง มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังในผู้ที่ใส่เหล็กในตัว เช่น ผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูก หรือมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจ
7.3) การตรวจอัลตร้าซาวนด์หลอดเลือดแดงที่คอ ( Carotid Duplex Ultrasound )ช่วยในการวินิจฉัย ภาวะของหลอดเลือดแดงตีบที่คอ หรือ ภาวะที่มีพลาก ( Plaque ) เกาะผนังหลอดเลือดแดงที่คออันอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมองได้ โรคหลอดเลือด.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *