โรคเบาหวาน ในปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งในสาเหตุหลัก

Uncategorized , , 0 Comments

โรคเบาหวาน  ในปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โรคเบาหวาน  นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน การตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรักษาและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานน่าจะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดโรคเบาหวาน.

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คืออะไร

เบาหวาน หมายถึงภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่ได้จากการรับประทานอาหารไปใช้ให้เกิดพลังงานได้อย่างเต็มที่ เกิดจากความผิดปกติของอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน มีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าไปในเซลล์ต่างๆของร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงาน เมื่ออินซูลินทำงานผิดปกติ ส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และพบน้ำตาลขับออกมาทางปัสสาวะซึ่งเป็นที่มาของชื่อของโรค “เบาหวาน”

โรคเบาหวานที่พบมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (Insulin dependent diabetes mellitus; IDDM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสร้างอินซูลินลดลง อาจเกิดจากเซลล์ของตับอ่อนมีความผิดปกติหรือเซลล์ถูกทําลายจากการติดเชื้อ โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในคนอายุน้อย
เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (Non-insulin dependent diabetes mellitus; NIDDM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสร้างอินซูลิน แต่ตัวรับอินซูลิน (insulin receptor) ทํางานผิดปกติ ทําให้อินซูลินไม่ทํางาน เบาหวานชนิดนี้มีอาการเกิดขึ้นอย่างช้าๆ มักพบในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และในคนอ้วนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้
สาเหตุอื่น ๆ ของการเกิดโรคเบาหวาน เช่น พันธุกรรม ความผิดปกติของฮอร์โมนอื่นที่มีผลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การขาดสารอาหารที่เรียกว่า ขาดโปรตีนและแคลอรีอย่างรุนแรง การดื่มสุรา การติดเชื้อไวรัส การมีโรคหลอดเลือด หรือการได้รับสารเคมีหรือยาบางชนิดก็อาจทำให้เกิดเบาหวานได้

อาการของโรคเบาหวานเป็นอย่างไร

ถ้าหากพบอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ และทำการตรวจคัดกรอง

ปัสสาวะมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น
ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น (ระหว่างช่วงเวลาที่เข้านอนแล้วจนถึงเวลาตื่นนอน)
หิวน้ำบ่อยและดื่มน้ำในปริมาณที่มากๆ
เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง
น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถ้าหากน้ำหนักเคยมากมาก่อน
ติดเชื้อบ่อยกว่าปกติ เช่น ติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหาร
สายตาพร่า มองเห็นไม่ชัดเจน
เป็นแผลหายช้า
โดยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจจะมีอาการเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจไม่มีอาการเหล่านี้เลยโรคเบาหวาน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *