ไตวาย เรื้อรังคืออะไร ไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสีย

Uncategorized , , 0 Comments

ไตวาย เรื้อรังคืออะไร ไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสีย และน้ำที่มีอยู่เกินออกจากกระแสโลหิตได้ ของที่คั่งและของเหลวที่มีอยู่เกิน ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ไตวาย.

ไตวาย
ไตวาย สาเหตุสำคัญของภาวะไตวายเรื้อรัง เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง, ไตส่วน Glomeruli อักเสบ, Polycystic Kidney, ยากลุ่ม NSAID, ภาวะ Uric สูงทำให้ Urate เกาะที่ Medullary Interstitium เกิด Interstitial Fibrosis แต่ภาวะไตเสื่อมเลวลง
ในระยะแรกของภาวะไตวายเรื้อรังอาจไม่พบอาการผิดปกติ ในระยะท้ายผู้ป่วยต้องล้างไต หรือเปลี่ยนไตจึงจะมีชีวิตอยู่ได้
เป้าหมายสำคัญของการรักษา คือ การป้องกันไม่ให้ภาวะไตวายเรื้อรังดำเนินโรคเป็นภาวะไตวายระยะสุดท้าย โดยการควบคุมภาวะโรคที่เป็นสาเหตุของไตวาย เช่น เบาหวาน ความดัน และภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่เกิดขึ้นได้ เช่น การติดเชื้อและการฉีด Contrast เพื่อการวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
การทำงานของไตปกติ ไตวาย
ไตมีหน้าที่กำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากกระแสโลหิต ของเสียและน้ำส่วนเกินถูกสกัดเป็นปัสสาวะ
ในการกลั่นปัสสาวะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ:

ความดันโลหิตที่ไปเลี้ยงไตต้องเพียงพอ
หน่วยไต เรียกว่า Nephron (Glomeruli และTubule) ต้องทำหน้าที่ขับของเสียและดูดของดีกลับร่างกาย
ทางเดินปัสสาวะต้องไม่อุดตัน ไตวาย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *