ไวอากร้า เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหา “นกเขาไม่ขัน” สามารถทำลายชีวิตคู่ได้

Uncategorized , , 0 Comments

ไวอากร้า เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหา “นกเขาไม่ขัน” สามารถทำลายชีวิตคู่ได้ ปัญหานี้เป็นทั้งเรื่องจริง และเรื่องไม่จริง กล่าวคือ เป็นเรื่องจริงที่มีสามีภรรยาหลายคู่เลิกกันเพราะฝ่ายชายไม่สามารถให้ความสุขทางเพศแก่ภรรยาได้ แต่ส่วนมากหากเลิกกันเพราะปัญหาทางเพศ มักจะไม่มีใครเปิดเผยอย่างชัดเจน อาจจะเพียงพูดในกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้น และปัญหาเรื่องเลิกกันนี้ก็ไม่จริงสำหรับสามีภรรยาอีกหลายคู่เช่นกัน เพราะบางคู่ ถึงแม้จะมีความสุขทางเพศด้วยกันไม่ได้ ก็อาศัยความรัก ความผูกพันธ์ต่อกันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจให้อยู่ด้วยกัน บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลเรื่องลูก ไม่อยากให้ลูกมีผลกระทบจากปัญหาการหย่าร้าง หรืออีกหลาย ๆ ที่มีปัญหาทางเพศ ก็ช่วยกันหาทางออก โดยการปรึกษาแพทย์ ไวอากร้า.

ไวอากร้า

ไวอากร้า อาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน ล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็ง
ลักษณะ คือ ภาวะของอวัยเพศไม่แข็งตัว เสื่อมสมรรถภาพ หรือ นกเขาไม่ขัน ไร้ซึ่งอารมณ์ หรือ มีอารมณ์แต่ไม่แข็ง บางคนแข็งตัวเพียงเล็กน้อยแล้วก็ หดลงแบบว่า ล่มปากอ่าว แย่ไปกว่านั้นบางท่านอาจเสร็จเร็วเกินไป ที่เรียกกันว่า นกกระจอกไม่ทันกินน้ำไวอากร้า

สาเหตุที่ส่งผลให้เป็น โรคเสื่อมสมรรถภาพ นกเขาไม่ขัน ล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
โดยลักษณะทั่วไปของ สภาพร่างกายผู้ชาย โดยปกตินั้นคือ สมองจะกระตุ้นให้เกิดอาการหลั่งของสารที่เรียกความรู้สึก กระตุ้นให้เลือดไหล่เวียนลงสู่อวัยวะเพศ โดยสารที่นี้มีชื่อเรียกสากลว่า ไซคลิกจีเอ็มพี C- GMP มีลักษณะช่วยทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทำให้เส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศขยายตัว ทำให้มีการสูบฉีดเลือด หรือ โลหิต เข้าไปที่องค์ชาติของคุณผู้ชายเมื่ออวัยวะเพศชาติแข็งเต็มที่แล้ว เนื้อเยื้อที่หุ้มอยู่ผนังนอกและผนังในองค์ชาติ เมื่อใหญ่เต็มที่แล้ว ตามกระบวนการทางธรรมชาติ ผนังเหล่านั้นจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ แต่จะขยายให้ใหญ่เต็มที่ และ ปิดกั้นไม่ให้ไหล่ย้อนกลับไวอากร้า
ส่วนผู้ที่มีอาการ “นกเขาไม่ขัน” เสื่อมสมรรถภาพ ล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็วเสร็จไว โดยส่วนมาก จะมีปัญหาอยู่ตรงที่เนื้อเยื่ออวัยวะเพศ ไม่สามารถขยายตัวมากพอที่จะปิดกั้นการไหลเวียนกลับของโลหิต ( เลือด ) ทำให้เลือดที่ไหลลงสู่อวัยวะเพศไม่เต็มที่ จึงทำให้อวัยเพศไม่แข็งตัวได้มากพอ หรือ แข็งแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรเป็น

มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่เราจะวิเคราะห์ภาพรวมใหญ่ ๆ ดีกว่า สาเหตุที่มาของอาการเซ็กซ์เสื่อม นกเขาไม่ขัน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ล่มปากอ่าว เสื่อมสมรรถภาพ นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ ไวอากร้า.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *